Veiligheid

Gebruikersdata

De gegevens van gebruikers zijn nodig om toegang te geven tot de ARNA-app. Wij gebruiken deze gegevens niet voor verkoop aan derden. Wachtwoorden zijn volledig encrypted en niet te herleiden tot hun echte waarde. Hiervoor gebruiken wij SHA512 encryptie met salt.

Connectie met ARNA

De verbinding met ARNA loopt uitsluitend over SSL verbindingen met hoge encryptie standaarden. Alle gevoelige velden zijn daarnaast nog extra beveiligd met SHA512 encryptie. Er worden geen onbeveiligde gegevens opgeslagen op de telefoon of onze servers. Ons netwerk is volledig gebaseerd op Nederlandse servers / infrastructuur en is NEN-7510 / ISO gecertificeerd.
veiligheid app